Marzysz o własnym mieszkaniu?
KREDYTY MIESZKANIOWE

Minimum formalności i szybka decyzja.

Więcej informacji na temat produktu uzyskasz
pod numerem 22 727 94 00.

zobacz szczegóły

Nowe wnioski o wypłatę świadczenia Dobry Start (300+) już dostępne w naszej bankowości elektronicznej.

Dbasz o swoją przyszłość?
UBEZPIECZENIA

Minimum formalności i szybka decyzja.

Skorzystaj z naszych pakietów ubezpieczeniowych
i zabezpiecz się przed nieprzewidzianymi
zdarzeniami w przyszłości.

Zadzwoń Tel: 22 727 94 00

Lubisz nowe technologie ?
Wspieramy PŁATNOŚCI MOBILNE:

Aplikacja mobilna "Nasz Bank"

System płatności on-line "Paybynet"

Płatności "Google Pay" , "Apple Pay" i "BLIK"

Potrzebujesz środków na inwestycje?
KREDYT INWESTYCYJNY

Minimum formalności i szybka decyzja.

Środki pieniężne dostępne już po podpisaniu
umowy kredytowej.

zobacz szczegóły

Aktualności

Nowa wersja aplikacji Nasz Bank
Nowa wersja aplikacji "Nasz Bank"

Informujemy, iż pojawiła się nowa wersja aplikacji "Nasz Bank".
Nasz Bank 2.0 to m.in.:
- prosty i intuicyjny interfejs, nowoczesny wygląd,
- większa ergonomia przycisków oraz ekranów informacyjnych,
- szybszy i łatwiejszy dostęp do podstawowych funkcjonalności,
- wybór między ciemnym i jasnym motywem,
- możliwość wyboru preferowanego języka obsługi (polski, angielski lub ukraiński).
Kolejne nowości już wkrótce.
Uwaga - aktualizacja Państwa aplikacji do nowej wersji wykona się automatycznie.

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE
USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Uprzejmie informujemy, iż od 29.07.2022 roku można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego tzw. ustawowe Wakacje Kredytowe.

Zawieszenie spłaty kredytu to pomoc w ramach ustawy z 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje Kredytobiorcy w okresie:
od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.
Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania.
Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu.
W okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty  za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu.
Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać  wyłącznie dla jednej umowy  kredytu hipotecznego pod warunkiem że:
umowa  kredytowa została  zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - np.  na budowę, remont albo kupno mieszkania lub domu;
umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku a końcowy termin kredytowania przypada po 31 grudnia 2022 roku;
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności wskazanej przez Kredytobiorcę raty/rat.
Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu  Kredytobiorca może  złożyć:
- osobiście w placówkach Banku;
- listownie lub kurierem na adres Centrali Banku: Bank Spółdzielczy w Tarczynie, ul. Stępkowskiego 4, 05-555 Tarczyn;
- elektronicznie na adres e-mail: info@bstarczyn.pl, dokument musi byc opatrzony podpisem kwalifikowanym.

Na wniosku wymagane są podpisy wszystkich Kredytobiorców.
Wzór wniosku Bank udostępnia w placówkach Banku oraz na stronie internetowej w zakładce "Dokumenty do pobrania"

    LOKATA STANDARD

    3 miesiące

 6%

Lokata nieodnawialna, Oprocentowanie stałe.