Skip to main content
 • Kredyt Hipoteczny na dowolny cel

  Kredyt Hipoteczny na dowolny cel

  Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny cel dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, które posiadają księgę wieczystą.

  - Kredyt hipoteczny udzielany jest na okres do 15 lat,

  - Kwota kredytu nie może przekroczyć 50% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości,

  - Minimalna kwota kredytu 25 000,00 zł,

  - Maksymalna kwota kredytu 500 000,00 zł,

  - Prowizja za udzielenie kredytu 1,5% od kwoty kredytu,

  Oprocentowanie zgodnie z Tabelą Oprocentowania dostępną w zakładce "Informacje i Dokumenty"

   

  I. Reprezentatywny przykład - Kredyt hipoteczny na dowolny cel - oprocentowanie okresowo-stałe:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 12,94% dla następujących założeń:
  całkowita kwota kredytu 200 000,00 PLN, okres kredytowania 180 miesięcy, oprocentowanie okresowo-stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy w wysokości 12,29% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne w wysokości 11,29 % - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopy zmiennej WIBOR 3M) w wysokości 7,29 p.p. i stałej marży Banku w wysokości 4 p.p. Równa rata miesięczna w wysokości 2 437,78 PLN w okresie pierwszych 60 miesięcy oraz w wysokości 2 343,88 PLN w okresie następnych 120 miesięcy. Łączna liczba rat 180. Całkowity koszt kredytu 230 409,43 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 227 390,43 PLN, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % od kwoty kredytu w kwocie 3 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 430 409,43 PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego na dowolny cel na dzień 25 stycznia 2023 roku.

  II. Reprezentatywny przykład – Kredyt hipoteczny na dowolny cel - oprocentowanie zmienne:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 12,20 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 11,29 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M w wysokości 7,29 %) i marży Banku w wysokości 4 p.p. Równa rata miesięczna w wysokości 2 310,73 PLN (ostatnia rata wyrównująca 2 111,78 PLN) , łączna liczba rat 180. Całkowity koszt kredytu 218 751,45 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 215 732,45 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % od kwoty kredytu w kwocie 3 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 418 751,45 PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.
  Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego na dowolny cel na dzień 25 stycznia 2023 roku.

  Więcej informacji pod numerem telefonu 22 727-78-86 wew.31

   Zaświadczenie o zatrudnieniu

   Informacja o ryzykach

   

   

  Znajdziesz nas też tutaj