• Informacje i dokumenty

Informacje i dokumenty

Regulaminy:

1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

3. Regulamin usługi BLIK

4. Regulamin usługi MojeID

5. Reklamacje - informacje dla klientów

6. Instrukcja przenoszenia rachunków płatniczych dla Klientów

7. Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu BS Tarczyn

Tabele oprocentowania:

1. Tabela oprocentowania depozytów dla Klientów Indywidualnych od 13.11.2023 roku

2. Tabela oprocentowania depozytów dla Klientów Instytucjonalnych od 01.07.2022

3. Tabela oprocentowania kredytów dla Klientów Indywidualnych od 22.03.2024

4. Tabela oprocentowania kredytów dla Przedsiębiorców od 01.09.2022

5. Tabela oprocentowania kredytów dla Rolników 15.10.2023

6. Taryfa prowizji i opłat bankowych od 15.03.2024

Instrukcje:

1. Instrukcja Internet Banking dla Klienta Indywidualnego

2. Instrukcja Internet Banking dla Firm

3. Instrukcja Użytkownika aplikacji mobilnej "Nasz Bank" dla Android

4. Instrukcja Użytkownika aplikacji mobilnej "Nasz Bank" dla IOS

5. Instrukcja do usługi MojeID/Profil Zaufany

6. Instrukcja do aplikacji nPodpis dla IBF

Wzory Dokumentów:

1. Wzór umowy ramowej w zakresie produktów bankowych

2. Wzór oświadczenia o odstapieniu od umowy w zakresie postanowień do kart płatniczych

3. Wzór wniosku o Wakacje Kredytowe 2024

4. Wzór oświadczenia o zawieszeniu spłaty rat kredytu - Wakacje Kredytowe

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Inne:

1. Porady dla klientów na temat bezpieczeństwa w internecie

2. Jak dbać o bezpieczeństwo swoich pieniędzy

3. Aplikacja nPodpis dla IBF - plik zip

Znajdziesz nas też tutaj