• Visa Classic Debetowa

  Visa Classic Debetowa

  To karta idealna dla osób podróżujących wydawana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.


  Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą możesz się posługiwać w Polsce oraz za granicą, jak również płacić w internecie.
  Okres ważności karty wynosi 5 lat i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, roku podanego na awersie karty.

  Korzyści z posiadania karty Visa - debetowa:

  - masz stały dostęp do gotówki,
  - bezprowizyjnie wypłacasz gotówkę w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB- Banku S.A., Banku BGŻ, Planet cash4you,
  - bezprowizyjnie dokonujesz płatności bezgotówkowych za towary i usługi w kraju i za granicą,
  - masz możliwość sprawdzania stanu konta.

  Znajdziesz nas też tutaj