Skip to main content
 • Visa Credit - karta kredytowa

  Visa Credit - karta kredytowa

  Nasza Karta Kredytowa BPS Visa Credit to karta dla ludzi otwartych na świat:

  - Do 54 dni bez odsetek,

  - Minimalna spłata tylko 3% zadłużenia, min. 40 zł,

  - Wydanie i wznowienie bez opłat,

  - Możliwość bezpłatnego użytkowania dla aktywnych właścicieli karty.

  CO TO JEST KARTA KREDYTOWA BPS VISA CREDIT?

  Międzynarodowa karta kredytowa BPS Visa Credit to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Skierowana jest do osób ceniących komfort, prestiż, swobodę finansową, bezpieczeństwo.

  KILKA POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO POSIADAĆ KARTĘ KREDYTOWĄ BPS VISA CREDIT:

  - Cieszysz się swobodą finansową i regulujesz płatności bez konieczności angażowania własnych środków,

  - Zyskujesz stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego, odnawialnego limitu kredytowego,

  - Nie płacisz prowizji za transakcje bezgotówkowe realizowane w kraju i za granicą,

  - Korzystasz z nieoprocentowanego kredytu nawet do 54 dni dla transakcji bezgotówkowych,

  - Korzystasz z dogodnego systemu spłaty-wystarczy 3% kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej niż 40 zł miesięcznie,

  - Uzyskujesz automatyczne wznowienie karty.

  PRZY POMOCY KARTY MOŻESZ:

  - Płacić w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA –bez prowizji,

  - Regulować płatności realizowane w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych,

  - Wypłacać gotówkę z bankomatów oraz banków oznaczonych emblematem VISA,

  - Wypłacać gotówkę w ramach usługi VISA CASH BACK w punktach handlowo-usługowych oznaczonych emblematem VISA CASH BACK.

  KARTA KREDYTOWA BPS Visa Credit  POZWALA KONTROLOWAĆ WŁASNE WYDATKI
  Każda karta posiada indywidualnie przyznany odnawialny limit kredytowy do wysokości którego możesz realizować transakcje.

  KARTA KREDYTAOWA BPS Visa Credit JEST OGÓLNIE DOSTĘPNA
  Aby uzyskać kartę nie musisz posiadać rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Wysokość limitu uzależniona jest od zdolności kredytowej.

  *Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 24,49%.
  Założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:
  - kwota limitu kredytowego 5 000,00 zł,
  - limit kredytowy przyznany jest na okres 36 miesięcy,
  - kredytobiorca dokona jednej transakcji bezgotówkowej od razu po zawarciu Umowy na kwotę równą limitowi kredytu przyznanego na rachunku karty,
  - oprocentowanie nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania,
  - kapitał wraz z odsetkami spłacany jest miesięcznie w ratach równych,
  - spłaty rat będą dokonywane terminowo,
  - opłata za obsługę karty 54 zł rocznie (pobierana od 2 roku użytkowania karty) w sytuacji gdy Klient nie wykona w roku poprzednim transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty na łączną kwotę minimum 6 600,00 zł,
  Wyliczenia reprezentatywne dla karty kredytowej na dzień 1 lipca 2023 roku

  Informacja o ponoszeniu ryzyka zmiennej stopy.

  Znajdziesz nas też tutaj