Skip to main content
 • Rachunek ROR

  Rachunek ROR

  RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY ROR służy do gromadzenia środków pieniężnych pochodzących z wynagrodzenia, renty, emerytury, wpłat własnych i innych oraz przeprowadzania rozliczeń - za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  POSIADACZEM konta może być OSOBA FIZYCZNA posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym:

  - jedna osoba fizyczna lub
  - współmałżonkowie lub
  - osoby ze sobą niespokrewnione.

  OTWARCIE konta następuje po

  - okazaniu dokumentu tożsamości,
  - podpisaniu umowy o prowadzenie ROR,

  KORZYŚCI z posiadania konta ROR w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

  - możliwość korzystania z Bankowości Internetowej;
  - możliwość korzystania z kart płatniczych ( Visa Electron Debetowa, Visa Pay Wave, MasterCard Pay Pass, Visa Junior Visa Senior, Visa -Karta Kredytowa);
  - możliwość telefonicznego sprawdzania stanu konta – na hasło;
  - możliwość regulowania płatności w formie zleceń stałych lub polecenia zapłaty;
  - możliwość zaciągnięcia kredytu odnawialnego w rachunku ROR;
  - sprawność w dokonywaniu wszelkich płatności;
  - bezpieczeństwa przechowywanych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  PONADTO w ofercie Banku znajdują się również rachunki ROR młodzieżowe, dla osób które ukończyły 13 rok życia, oraz ROR Senior dla osób posiadających wiek emerytalny i wydaną legitymację emeryta/rencisty. 

  OTWARCIE RACHUNKU ROR - BEZ OPŁAT!!

  OPROCENTOWANIE zgodnie z Tabelą Oprocentowania dostępną w zakładce "Informacje i Dokumenty"

  Znajdziesz nas też tutaj