• Visa Pay Wave, Visa Senior

  Visa Pay Wave, Visa Senior

  Rodzaj karty: karta płatnicza

  Użytkownicy karty: posiadacze konta ROR w Banku Spółdzielczym w Tarczynie.

  Korzyści z posiadania karty w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

   - płatności bezgotówkowe za towary i usługi w kraju i zagranicą

   - bezprowizyjne wypłaty gotówki w bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A , SGB-Banku S.A., Banku BGŻ, Planet cash 4 you- lista dostępnych bezprowizyjnych bankomatów na stronie - http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty

   - stały dostęp do gotówki,

   - możliwość sprawdzania stanu konta,

  WYDANIE KARTY BEZ OPŁAT !!!

  Znajdziesz nas też tutaj