• Lokata oszczędnościowa STANDARD

  Lokata oszczędnościowa STANDARD

  Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej STANDARD przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Prowadzony jest w PLN.
  Warunkiem skorzystania z lokaty oszczędnościowej STANDARD jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.
  Lokata jest nieodnawialna, oprocentowana według stałej stopy procentowej.

  Korzyści z posiadania Lokaty STANDARD:

  - możliwość wyboru dogodnego terminu oszczędzania,

  - założenie i prowadzenie rachunku bez opłat,

  - atrakcyjne oprocentowanie,

  - możliwość dokonywania cesji lokat,

  - możliwość zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu środkami zgromadzonymi na lokacie,

  - możliwość zapisu na wypadek śmierci,

  - bezpieczeństwo przechowywanych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

   Oprocentowanie zgodnie z Tabelą Oprocentowania dostępną w zakładce "Informacje i Dokumenty"

   

   

  Znajdziesz nas też tutaj