Skip to main content
 • Kredyt Mieszkaniowy

  Kredyt Mieszkaniowy

  Kredyt mieszkaniowy w naszym Banku to minimum formalności i szybka decyzja.

  Nasz KREDYT MIESZKANIOWY to kredyt dla Ciebie i Twojej Rodziny. Kredyt może zostać przeznaczony na:

  - zakup działki budowlanej;

  - zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

  - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

  - nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

  - przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;

  - wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

  - spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

  - inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym;

  - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

  - wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;

  - remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;

  - inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:

  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

  - zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).

  - zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;

  - refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe;

  - refinansowanie kosztów poniesionych na cele,w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę

  - dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

  - oprocentowanie zgodnie z Tabelą Oprocentowania dostępną w zakładce "Informacje i Dokumenty"

  Brak prowizji za udzielenie kredytu.

  Minimum formalności i szybka decyzja. 

  I. Reprezentatywny przykład - Kredyt mieszkaniowy - oprocentowanie okresowo-stałe:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 10,18% dla następujących założeń:
  całkowita kwota kredytu 200 000,00 PLN, okres kredytowania 300 miesięcy, wkład własny w wysokości minimum 20% wartości przedsięwzięcia, oprocentowanie okresowo-stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy w wysokości 10,24% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne w wysokości 9,24% - wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopy zmiennej WIBOR 3M) w wysokości 7,29 p.p. i stałej marży Banku w wysokości 1,95 p.p. Równa rata miesięczna w wysokości 1 851,35 PLN w okresie pierwszych 60 miesięcy oraz w wysokości 1 729,60 PLN w okresie następnych 240 miesięcy. Łączna liczba rat 300. Całkowity koszt kredytu 325 981,29 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 325 962,29 PLN, brak prowizji za udzielenie kredytu, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 525 981,29 PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na dzień 25 stycznia 2023 roku.

  II. Reprezentatywny przykład – Kredyt mieszkaniowy - oprocentowanie zmienne:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu wynosi 9,64% dla następujących założeń:
  całkowita kwota kredytu 200 000,00 PLN, okres kredytowania 300 miesięcy, wkład własny w wysokości minimum 20% wartości przedsięwzięcia, oprocentowanie kredytu 9,24% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopy zmiennej WIBOR 3M) w wysokości 7,29 p.p. i stałej marży Banku w wysokości 1,95 p.p. Równa rata miesięczna w wysokości 1 712,12 PLN (ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 560,92 PLN), łączna liczba rat 300. Całkowity koszt kredytu 313 503,80 PLN, w tym suma odsetek w całym okresie kredytowania 313 484,80 PLN, brak prowizji za udzielenie kredytu, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 513 503,80 PLN.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć.
  Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
  Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na dzień 25 stycznia 2023 roku.

  Więcej informacji pod numerem telefonu (22) 727-78-86 wew.31

  Zaświadczenie o zatrudnieniu

  Informacja o ryzykach

  Znajdziesz nas też tutaj