Aktualności


Bank Spółdzielczy w Tarczynie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy !
Bank Spółdzielczy w Tarczynie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy !

Wielu z nas co roku wspiera inicjatywę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obecnie ze względu na wyjątkowe okoliczności oraz potrzebę zachowywania dystansu społecznego, większość miejsc spotkań publicznych jest zamknięta – a to właśnie tam zawsze można było spotkać kwestujących wolontariuszy z puszkami. To utrudnia finansowe wsparcie inicjatywy.

 – Postanowiliśmy jako Grupa BPS stworzyć eSkarbonkę Grupa BPS dla WOŚP, aby ułatwić wszystkim chętnym wsparcie tegorocznego Finału.  Wierzymy, że działanie razem ma znacznie większą moc niż w pojedynkę, dlatego zachęcamy naszych Pracowników i Klientów do przyłączenia się do zbiórki na ten szczytny cel! Dzielmy się linkiem do puszki z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Pamiętajmy, że jeden dobry czyn może spowodować wiele kolejnych.

Jak dorzucić się do eSkarbonki?

To bardzo proste! Wystarczy kliknąć w link do eSkarbonki Grupy BPS https://eskarbonka.wosp.org.pl/d7ffxg, a następnie wskazać kwotę, jaką chcemy wesprzeć WOŚP. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem systemu szybkich płatności PayU (przelew bankowy/BLIK, karta).

Wszystkie wpłacone datki trafią bezpośrednio na ogólny rachunek eSkarbonki WOŚP, ale na https://eskarbonka.wosp.org.pl/d7ffxg widać jaka kwota znajduje się w naszej wirtualnej puszce.

Wpłat można dokonywać do poniedziałku 1 lutego 2021 r., do północy!

Ideą 29. Finału WOŚP odbywającego się pod hasłem „Finał z Głową” jest zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu dla dziecięcych oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Pomagajmy!

Jeżeli prowadzisz mikro, małą lub średnią firmę to możesz złożyć wniosek o bezzwrotną subwencję w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 w systemie bankowości elektronicznej naszego Banku. To kolejny, po Tarczy Finansowej 1.0., Program wdrażany przez Polski Fundusz Rozwoju, którego zadaniem jest wsparcie firm będących w trudnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa. W przypadku dużych firm wnioski o finansowanie można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza .

Wnioski można składać od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej naszego Banku.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Szczegóły

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

W dniu dzisiejszym tj. 07.01.2021 roku Bank BPS S.A rozpoczął akcję komunikacyjną do Klientów Zrzeszenia w formie wiadomości SMS.

Dziś i jutro tj. 08.01.2021 r. Klienci, którzy korzystają w usługi 3D Secure, otrzymają wiadomości SMS zachęcającą do ustawienia kodu PIN dla tej usługi.

Treść wiadomości to: „Grupa BPS: Aby dokonywać płatności karta w Internecie ustaw kod PIN dla usługi 3D Secure. Zaloguj się do portalu KartoSFERA i przejdź do zakładki 3D Secure

 W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

Szczegóły
Komunikat PFR
Komunikat PFR

Uprzejmie informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju wydłużył termin przedstawienia przez Przedsiębiorców, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy z 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 stycznia 2020 r.
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku gdy Umowa została podpisana przez właściciela firmy lub jednoosobowego reprezentanta firmy, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:
• pełny odpis z KRS lub
• wyciąg z CEiDG pobrany na dzień dostarczenia dokumentów do Banku.
W przypadku gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według KRS lub CEiDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie do Banku oprócz aktualnego/pełnego odpisu z KRS lub wyciągu z CEiDG również Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.
Pełnomocnictwo albo Oświadczenie należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub poświadczyć podpisy notarialnie.
Należy pamiętać, że:
1) Pełnomocnictwo musi być podpisane z datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności Pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego Pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
2) Oświadczenie musi zostać podpisane po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono Pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Pełnomocnictwo/Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEiDG.
Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:
1.W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek Umocowanie Beneficjenta w zakładce Tarcza Antykryzysowa
• na adres mailowy: kredyty.bs@bstarczyn.pl
2. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
• osobiście w placówce Banku,
• przesłać pocztą na adres 05-555 Tarczyn, ul. Stępkowskiego 4
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2021 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.
UWAGA !!!!
Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobrał z bazy CEiDG wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawił go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia. W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

 • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku:
       1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej     kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
 • osobiście w placówce Banku,
 • przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Tarczynie, Stępkowskiego 4, 05-555 Tarczyn

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!
Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uwaga na cyberprzestępców !!!
Uwaga na cyberprzestępców !!!

Szanowni Państwo,

W związku ze zwiększoną aktywnością cyberprzestępców, a tym samym zwiększoną liczbą występujących w ostatnim czasie transakcji fraudowych realizowanych w szczególności przy wykorzystaniu systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela Apple Pay poniżej przedstawiamy rekomendacje związane z najczęściej występującym schematem oszustw. Klient otrzymuje fałszywy e-mail albo sms, który do złudzenia przypomina wiadomość od firmy pod którą podszywa się przestępca (firmy kurierskie, dostawcy usług). W przygotowanej przez oszusta wiadomości Klient proszony jest o dokonanie wpłaty na kwotę kilku złotych z tytułu niedopłaty w płatności za przesyłkę lub fakturę. Link do płatności, który umieszczony jest w wiadomości kieruje Klienta na fałszywą stronę, na której Klient podaje wszystkie dane nadrukowane na plastiku karty oraz kody akceptacji różnych dyspozycji również te otrzymane SMS-em na numer telefonu Klienta. Podanie danych umożliwia przestępcy włamanie do urządzenia Klienta lub zarejestrowanie karty Klienta w cyfrowym portfelu Apple Pay na urządzeniu przestępcy. Cyfrowy portfel Apple Pay jest najczęściej wykorzystywany przez przestępców do „fałszywej” tokenizacji kart klientów z uwagi na łatwość przeprowadzenia tego procesu. Apple pozwala na tokenizację karty w aplikacji Wallet niezależnie od użytkownika, któremu karta została wydana, należy ją potwierdzić SMSem wysłanym do użytkownika karty, który jest później przekazywany przestępcy na fałszywej stronie. Uzyskując te dane przestępca dokonuje następnie szeregu wysokokwotowych transakcji do wyczerpania środków na rachunku Klienta. Transakcje te wykonywane są najczęściej w ramach płatności mobilnych Apple Pay i jest to związane ze sposobem w jaki uwierzytelniane są transakcje kartą stokenizowaną. Po zarejestrowaniu karty i stokenizowaniu jej na urządzeniu przestępcy przy użyciu danych podanych przez Klienta na fałszywej stronie, uwierzytelnienie transakcji następuje poprzez wpisanie kodu lub znaku graficznego którym zabezpieczony jest telefon i nie są wymagane żądne inne dodatkowe zabezpieczenia co daje przestępcy nieograniczone możliwości w dostępie do środków na rachunku Klienta.

Tarcza PFR
Tarcza PFR

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z weryfikacją dokumentacji umocowań Klientów, którzy otrzymali subwencję finansową w ramach Tarczy PFR, poniżej przedstawiam sposób postępowania w poszczególnych przypadkach.
1. Spółka cywilna – oświadczenie
Oświadczenie w przypadku spółki cywilnej podpisują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, łącznie z osobą, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej. Oświadczenie powinno być złożone na jednym druku. Natomiast w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej przedłożą odrębne oświadczenia, wówczas pracownik Banku powinien zeskanować te oświadczenia jako jeden plik lub użyć zipa. Podobnie powinien postąpić Klient, który sam załącza dokumenty poprzez Wniosek Umocowanie w bankowości internetowej. Klient powinien pojedyncze dokumenty oświadczeń podpisane podpisem kwalifikowanym załączyć przy użyciu zipa.
2. Poświadczenia notarialne
W przypadku, gdy notariusz w klauzuli notarialnego poświadczenia podpisu poświadcza, że osoby/osoba podpisane na Pełnomocnictwie/Oświadczeniu są uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z obowiązującą reprezentacją wykazaną w dokumentach rejestrowych – w takiej sytuacji Bank nie jest zobowiązany weryfikować potwierdzenia uprawnień do złożenia podpisu pod Oświadczeniem/Pełnomocnictwem składanym w imieniu danego podmiotu i tym samym nie jest wymagany od Klienta wydruk z CEiDG lub odpis z KRS.
W związku z powyższym rekomendujemy, aby informowali Państwo Klientów, którzy będą poświadczać podpisy u notariusza o użyciu powyższej klauzuli w poświadczeniu. Usprawni to pracę w Banku jak i nie będzie wymagać od Klienta przedłożenia dodatkowych wydruków.
2
3. Błędy w danych w Umowie Subwencji Finansowej
Podczas weryfikacji dokumentacji może okazać się, że do Umowy Subwencji Finansowej podstawiły się nieprawidłowe dane pobrane z sytemu bankowego – np. nieprawidłowy PESEL, REGON czy nawet nazwa firmy w polu reprezentacji (tam powinno być podpięte imię i nazwisko Beneficjenta). Wówczas, aby potwierdzić ważność zawartej Umowy Subwencji Finansowej Klient powinien przedłożyć Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu. Dodatkowo pracownik Banku weryfikując wniosek umocowanie powinien wpisać już prawidłowe dane Klienta (taka funkcjonalność jest możliwa w systemie na Wniosku Umocowanie od strony pracownia Banku).
4. Oświadczenie – wzór wypełnienia
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi prawidłowego wypełnienia oświadczenia, w załączeniu przekazuję przykładowo wypełnione oświadczenie, które powinno Państwu ułatwić weryfikację tego dokumentu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z procesem dot. weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie Beneficjentów proszę kierować na skrzynkę mailową – pfr@bankbps.pl.
Osoby do kontaktu ze strony Banku BPS:
• Beata Andrzejewska – tel. (22) 57 81 399; e-mail: beata.andrzejewska@bankbps.pl
• Monika Stefańska – tel. (22) 57 81 420; e-mail: monika.stefanska@bankbps.pl

W pozycji szczegóły wytyczne dotyczące wypełnienia Oświadczenia beneficjenta.

 

Szczegóły

Drodzy Klienci istne szaleństwo Kredyt konsumencki gotówkowy ŚWIĄTECZNY z Oprocentowaniem stałym 5%

Okres kredytowania 12 miesięcy

Maksymalna kwota kredytu 10 000,00 PLN

Oferta skierowana do Klientów nowych i posiadających rachunek w naszym Banku

Reprezentatywny przykład – kredyt konsumencki gotówkowy „Świąteczny”

 • RRSO wynosi 11,30 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000 zł, okres kredytowania 12 miesięcy, stałe oprocentowanie 5 % , prowizja 3 %    300 zł, odsetki 271,89 zł, rata równa kapitałowo-odsetkowa w kwocie 856,07 zł, całkowity koszt kredytu, 571,89 zł

 

 

 

Szczegóły
UBEZPIECZENIA

 

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, jak i dla klientów instytucjonalnych

Zapewnij sobie i swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa. Ubezpiecz siebie i majątek od następstw zdarzeń losowych.

W Banku Spółdzielczym w Tarczynie oferujemy Klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym produkty ubezpieczeniowe zarówno w obszarze ubezpieczeń życiowych, majątkowych a także i ubezpieczenia komunikacyjne. Klienci w jednym miejscu uzyskują kompleksową obsługę.

Bank Spółdzielczy w Tarczynie w ramach usług bancassurance, współpracuje z następującymi towarzystwami ubezpieczeniowymi:

              

      

 

 

Zapraszamy do naszej Centrali jak i placówek celem zapoznania się z ofertą.

 

 

  

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

 

Należy pamiętać, że:

 • Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję. W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 • Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

 

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej wchodząc na dedykowany Wniosek ……………….(wpisać nazwę wniosku), - (usługa udostępniona będzie w najbliższym czasie)
 • na adres mailowy: kredyty.bs@bstarczyn.pl
 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:
 • osobiście w placówce Banku,
 • przesłać pocztą na adres 05-555 Tarczyn  ul. Stępkowskiego 4

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Informujemy, iż od dnia 09.11.2020 Centrala Banku w Tarczynie czynna będzie w godzinach do 8:00 do 17:00.

Bank w soboty jest nieczynny.

 

Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR
 Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR, zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu
PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba
, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej
zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
 
"Beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

a) dokumenty potwierdzające, że Osoba Upoważniona była umocowana do złożenia Wniosku
oraz akceptacji i zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (tj., w zależności od sytuacji:
pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), przy czym
wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b) oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej,
przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu."
Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze
strony Funduszu:

(wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).     

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie
do 31 grudnia 2020 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.
Aplikacja Nasz Bank dla iOS już jest !!
Aplikacja "Nasz Bank" dla iOS już jest !!

Informujemy, iż aplikacja "Nasz Bank" dostępna jest już też dla urządzeń firmy Apple z systemem iOS. "Nasz Bank" to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Tarczynie. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz. Cenisz swój czas, niezależność i mobilność? Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną "Nasz Bank", by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji "Nasz Bank" jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych. Aplikacja dostępna jest do pobrania za darmo w sklepie App Store po wpisaniu w wyszukiwarce "nasz bank bs tarczyn". Instrukcja użytkownika aplikacji jest do pobrania na naszej stronie WWW w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Syndyk masy upadłości Doroty Gołaś w upadłości sygn. akt XIX GUp 337/20 sprzeda w trybie z wolnej ręki:
PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DOMEM JEDNORODZINNYM
położonej w miejscowości Łoś przy ul. Meliorantów 1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem WA1I/00004405/07

Szczegółowe informację dotyczące trybu i terminu składania ofert dostępne są pod numerem telefonu 733359933 oraz w Centrali BS Tarczyn.

Uwaga !! Darmowy terminal płatniczy dostępny dla Twojej firmy w ciągu 48h !
Więcej informacji znajdziesz na stronie Planet Pay <<kliknij>>

ZAPRASZAMY !!

Uprzejmie informujemy, że  od dnia 1 lipca br. w systemie bankowości elektronicznej BS Tarczyn można składać wnioski w Programie Dobry Start (300+)  na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie mogą otrzymać uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia. Świadczenie nie obejmuje dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki". Jednocześnie przypominamy, że obecny okres świadczeniowy Programu „Rodzina 500+”  trwa do maja 2021 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać w systemie bankowości elektronicznej od 1 lutego 2021 r.

Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów.
Serwis internetowy Grupy BPS o działaniach pomocowych dla Klientów.

Nie jesteś pewien, ile możesz otrzymać w ramach subwencji #TarczaFinansowaPFR? Skorzystaj z naszego prostego kalkulatora. Wpisz niezbędne dane o firmie, a maksymalna kwota subwencji wyliczy się sama:

www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/kalkulator

W serwisie Grupy BPS dla naszych Klientów znajdziesz jednak znacznie więcej. Co ważne, informacje te są stale aktualizowane - sprawdź „Materiały pomocnicze" oraz propozycje bezpłatnych szkoleń online, dzięki którym lepiej odnajdziesz się w aktualnych działaniach pomocowych związanych z epidemią.
Zapraszamy: www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow

ZMIANA LIMITU PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWYCH

 

Zmiana limitu dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej

Informujemy, że w celu ograniczenia kontaktu fizycznego podczas dokonywania płatności

kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, podjęły decyzję o wprowadzeniu od 20

marca br. zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez

wprowadzenia kodu PIN) z 50 zł do 100 zł.

Od 20 marca br. wykonując transakcje zbliżeniowe na kwotę poniżej 100 zł możecie być

Państwo proszeni o wprowadzenie kodu PIN. To, czy zostaniecie Państwo poproszeni o

PIN zależy od tego, czy dany terminal POS został już zaktualizowany. Oznacza to, że

jeszcze przez pewien okres, może się zdarzać, że przy transakcji np. na kwotę 60 zł w jednym

sklepie będzie konieczność wprowadzenia kodu PIN, podczas gdy w innym już nie. Jest to

uzależnione od tego, jak szybko Akceptanci (sklepy) dostosują się do wprowadzonej zmiany.

Ponadto zwiększenie limitu na transakcję zbliżeniową do kwoty 100 zł nie

naraża Państwa na większe ryzyko, gdyż nadal obowiązuje limit transakcji zbliżeniowych -

tzw. kumulatywny, czyli ochrona na wypadek utraty karty i realizowania transakcji przez

osoby nieupoważnione.

Nadal obowiązuje limit transakcji zbliżeniowych - kumulatywny 200 zł, czyli ochrona Klienta na wypadek utraty karty i realizowania transakcji przez osoby nieupoważnione pozostaje bez zmiany.

Regulacje będą dostosowywane w najbliższym czasie.

Zmiany w oprocentowaniu.
Zmiany w oprocentowaniu.

Uwaga !! Informujemy, iż od dnia 01.05.2020 w związku ze zmianą stóp procentowych dokonaną z dniem 9 kwietnia 2020 roku przez Radę Polityki Pieniężnej zmianie ulega oprocentowanie rachunków oszczędnościowych, lokacyjnych oraz depozytów terminowych dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych. Szczegóły w zakładce "Dokumenty do Pobrania"

Komunikat

Bank Spółdzielczy w Tarczynie informuje iż od dnia 20.03.2020 r. do odwołania nie realizuje wypłat gotówkowych w walutach obcych.

Bank dokonuje wypłat gotówkowych jedynie w PLN.

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych:


Uprzejmie informujemy, że od 15 lutego 2020 roku zmieniają się niektóre zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty oraz niektórych innych ustaw (ustawa o usługach płatniczych, dyrektywa unijna PSD2, Split Payment II).
Główne zmiany wynikające z w/w regulacji to:
1. dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych);
2. opisanie zasad kolejności realizacji Przekazów w obrocie dewizowym;
3. wprowadzenie procedury silnego uwierzytelnienia;
4. szybsza procedura dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty debetowej (15 dni roboczych);
5. nowy rodzaj usług i usługodawców (dostawcy usług);
6. wprowadzenie systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir;
7. zmiana zasad pobierania prowizji i opłat bankowych.
Ponadto, wprowadzono również zmiany dotyczące:
1. zasad określania adresu do korespondencji;
2. korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.
Treść nowego Regulaminu dostępny w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.
Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.
Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej.

Zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych:


Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2019 roku zmieniają się niektóre zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty oraz Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa o usługach płatniczych, dyrektywa unijna PSD2, Split Payment II).
Główne zmiany wynikające z w/w regulacji to:
1. dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych);
2. opisanie zasad kolejności realizacji Przekazów w obrocie dewizowym;
3. zmiana zapisów w odniesieniu rachunku VAT:
a. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS – obecnie jest możliwość realizacji tylko płatności podatku VAT;
b. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazane powyżej,
4. dodanie możliwości zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy zamykany jest rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na rachunku VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji naczelnika urzędu skarbowego o zadysponowaniu środkami;
5. wprowadzenie procedury silnego uwierzytelnienia;
6. szybsza procedura dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty debetowej (15 dni roboczych);
7. nowy rodzaj usług i usługodawców (dostawcy usług);
8. wprowadzenie systemu przelewów natychmiastowych Express Elixir.
Ponadto, wprowadzono również zmiany dotyczące:
1. zasad określania adresu do korespondencji;
2. korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.
Treść nowego Regulaminu dostępny w Placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian.
Jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku nie dokona wypowiedzenia Umowy rachunku, uznaje się że zmiany zostały przyjęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie wymienionego na wstępie terminu.

Uwaga !!! Zmiany w przelewach podatkowych od 1 stycznia 2020 r.
Uwaga !!! Zmiany w przelewach podatkowych od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady opłacania podatków PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego. Dotychczasowe konta urzędów skarbowych zostaną zamknięte. Od tego dnia przelewy podatku PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego należy przekazywać na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Numer mikrorachunku jest do uzyskania za pośrednictwem specjalnej strony Ministerstwa Finansów lub w urzędzie skarbowym: www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Będzie do tego potrzebny identyfikator podatkowy - czyli NIP lub PESEL.
Mikrorachunek podatkowy będzie aktywny od dnia 1 stycznia 2020 r.

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż w naszej Bankowości Internetowej dostępna jest już obsługa wniosków 500+ i 300+.

Kilka ważnych informacji na temat usługi:
- Bank udostępnia wniosek Rodzina 500+ BEZPŁATNIE,
- wniosek należy wypełnić SAMODZIELNIE,
- nie trzeba instalować na komputerze/urządzeniu mobilnym żadnych dodatkowych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+. Bank Cię o to NIE POPROSI,
- jeśli chcesz wypełnić wniosek, wystarczy tak jak zawsze zalogować się swoimi danymi do naszej Bankowości Internetowej: identyfikatorem i hasłem,
- podanie hasła jednorazowego SMS  nie będzie wymagane przy przejściu do wniosku Rodzina 500+ ani w celu dodania załączników. System poprosi o podanie kodu SMS TYLKO wtedy, gdy wprowadzisz inny rachunek (spoza listy dostępnych w banku), na który mają być przekazywane środki z programu Rodzina 500+.
- jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia. Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową, SMS-ową lub telefoniczną. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych, skorzystanie z linków lub załączników, kierujących na strony internetowe banków.

Aplikacja mobilna Nasz Bank
Aplikacja mobilna "Nasz Bank"
Szanowni Klienci !!!!
Informujemy, iż Bank Spółdzielczy w Tarczynie udostępnił dla swoich klientów Aplikację mobilną "Nasz Bank".
Aplikacja dostępna jest aktualnie na urządzenia z systemem Android i jest do pobrania za darmo w sklepie Google Play.
Oto najważniejsze cechy naszej aplikacji:
- swobodny i bezpieczny dostęp do usług banku na urządzeniach mobilnych,
- wygodna obsługa urządzeń z ekranem dotykowym,
- weryfikacja dostępnych środków i ostatniej operacji przed zalogowaniem,
- lista rachunków, lokat, salda, informacje, historia operacji, wyszukiwanie,
- przelewy jednorazowe, predefiniowane, ZUS, US,
- przelew QR (płatności bez wpisywania danych, wczytywanie faktur z QR kodem),
- logowanie z kod PIN, odcisk palca, rozpoznawanie twarzy,
- wiadomości i powiadomienia PUSH,
- mobilna autoryzacja zgodna z PSD2 (token elektroniczny),
- geolokalizacja (wyszukiwanie bankomatów i placówek banku).
Szczegółowa instrukcja użytkownika znajduje się na naszej stronie WWW w dziale Dokumenty do pobrania.
Zachęcamy do korzystania !!!
Dyrektywa PSD2
Dyrektywa PSD2

SILNE UWIERZYTELNIANIE

 

Bank Spółdzielczy w Tarczynie informuje, iż 14 września 2019 roku wchodzi w życie Dyrektywa PSD2 wprowadzająca obowiązek wdrożenia tzw. silnego uwierzytelnienia (strong customer authentication, SCA) przy dokonywaniu płatności w terminalach płatniczych (POS), płatnościach za zakupy w Internecie oraz logowaniu i korzystaniu z bankowości internetowej czy mobilnej.

 Główną przesłanką wdrażanych rozwiązań jest zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z usług płatniczych oferowanych drogą elektroniczną i tym samym ograniczenie możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami. W tym celu wprowadzona zostanie konieczność stosowania procedur silnego uwierzytelnienia czyli minimum dwuelementowego potwierdzania tożsamości klientów.

Opiera się ono na zastosowaniu co najmniej dwóch elementów należących do 3 kategorii: „wiedza”, „posiadanie” lub „cecha klienta”. „Wiedza” to kod (np. PIN) lub hasło, które są i powinny być znane tylko klientowi – posiadaczowi danego instrumentu płatniczego lub dostępu do bankowości internetowej i których nie wolno udostępniać osobom trzecim. Z kolei „posiadanie” oznacza element, który dany użytkownik ma w posiadaniu (np. karta plastikowa, telefon z kartą SIM) i który może zostać użyty w trakcie dokonywania płatności lub korzystania z bankowości internetowej. Ostatnia kategoria czyli „cecha klienta” to specyficzna dla danego klienta cecha, którą tylko on dysponuje i która go jednoznacznie wyróżnia. Dobrym przykładem jest cecha biometryczna w postaci np. odcisku palca, tęczówki oka czy układu żył. 

Bank Spółdzielczy w Tarczynie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa dokonywania transakcji z wykorzystaniem dostępu on-line do rachunku bankowego, od kwietnia 2018 roku uruchomił silne uwierzytelnianie użytkownika (SCA) podczas logowania do systemów bankowości internetowej. Oznacza to, że w celu zalogowania do systemu bankowości internetowej i dokonania transakcji konieczne jest podanie – poza loginem i hasłem – również dodatkowego kodu wysłanego na telefon Klienta w postaci wiadomości SMS. Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej musi posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet).

Podczas płatności kartami płatniczymi będzie obowiązywał nadal wymóg każdorazowego użycia kodu PIN, z wyjątkiem płatności zbliżeniowych tj. możliwości płacenia w terminalach z funkcją zbliżeniową do 50 PLN bez podania kodu PIN.

Jednakże, od 14 września 2019 roku kodem PIN trzeba będzie autoryzować również niektóre transakcje na kwoty nieprzekraczające 50 PLN.  Autoryzacja kodem PIN będzie wymagana przy co szóstej transakcji (piąta może być bez SCA) lub jeśli skumulowana wartość transakcji bez silnego uwierzytelniania przekroczy 150 euro. Każda transakcja powyżej 50 PLN, która automatycznie wymaga kodu PIN spowoduje, że licznik transakcji (lub kwoty) będzie startował od początku.

Jeśli ktoś do tej pory zawsze płacił zbliżeniowo kartą tylko do 50 PLN, prosimy o przypomnienie sobie lub odnalezienie swojego kodu PIN, bo będzie on potrzebny po przekroczeniu limitów opisanych powyżej.

Dyrektywa PSD2 wprowadza jednolity rynek płatności we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  

Bank Spółdzielczy w Tarczynie

Uwaga!! Nowa usługa dla klientów BS Tarczyn
Uwaga!! Nowa usługa dla klientów BS Tarczyn

    Informujemy, iż uruchomiliśmy właśnie usługę płatnośći on-line PayByNet. Jest to system gwarantowanych płatności internetowych opracowany przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. specjalnie na potrzeby handlu elektronicznego.PayByNet to obecnie najszybszy sposób płatności za zakupy w Interencie - zamówienie klienta zostaje przyjęte do realizacji od razu po zatwierdzeniu przelewu bez uczestnictwa pośredników.

Zalety usługi:
- szybkość - informacja o dokonanym przez Ciebie przelewie przekazywana jest w trybie on-line do sklepu,
- bezpieczeństwo - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. - jest operatorem systemu ELIXIR, przez który zostało zrealizowanych już ponad 8,5 milirda transakcji; gwarancja wiarygodności i bezpieczeństwa,
- wygoda - automatyczne przenoszenie danych dotyczących treści przelewu, w tym numeru konta bankowego odbiorcy płatności oraz jego nazwy i adresu, zabezpiecza Klienta przez błędami i oszczędza jego czas.

Więcej informacji na temet działania usługi na stronie www.paybynet.pl

Blokada dostępu do konta przez klienta.
Blokada dostępu do konta przez klienta.

Szanowni klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo podczas korzystania z naszego systemu Bankowości Internetowej przypominamy, iż w przypadku podejrzenia nieuprawnionego dostępu do Państwa konta w IB istnieje możliwość samodzielnego zablokowania dostępu do swojego konta. Można tego dokonać na dwa sposoby:

1. Zalogować się do IB. Z głównego Menu wybrać opcję Ustawienia->BEZPIECZEŃSTWO następnie w ramce "Kanały dostępu" wybieramy przycisk "zmień" i opcję "zablokuj". Po zatwierdzeniu dostęp do konta zostanie zablokowany. Zablokowaną w ten sposób usługę może odblokować operator w banku oraz sam klient pod warunkiem, że nie opuścił okna z wymienionym menu. Użycie wówczas opcji „Aktywuj” pozwoli wpisać nowe hasło i po akceptacji hasłem jednorazowym SMS odblokuje dostęp do serwisu Internet Banking.
2. Istnieje również możliwość zablokowania usługi Internet Banking za pomocą wiadomości SMS. Blokadę założyć można wysyłając wiadomość SMS na numer (+48)577876977, o treści BI#identyfikator (gdzie BI – to Blokada Identyfikatora; identyfikator - to numer, którym klient loguje się do systemu). System weryfikuje czy podany identyfikator jest związany z numerem telefonu klienta zarejestrowanym w SMS Bankingu lub danych osobowych. Jeśli istnieje zgodność weryfikowanych danych system zablokuje dostęp i odsyła  SMS, .: „Dostęp do kanału Internet dla identyfikatora XYZ zablokowany”. Również współwłaściciel rachunku może zablokować dostęp. Przykład: mąż z żoną mają wspólny rachunek, żona za pomocą swego telefonu może zablokować identyfikator męża. Można zablokować dostęp do serwisu Internet Banking również z dowolnego telefonu wysyłając wiadomość SMS o treści BI#identyfikator#PESEL.

Dodatkowo w przypadku podejrzenia potencjalnego zagrożenia dla Państwa konta IB prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika banku pod numerem 22 7277886.

Prosimy również o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa które wyświetlane są na stronie logowania do IB oraz o zapoznanie się z instrukcją użytkownika, która dostępna jest na naszej stronie WWW pod adresem: http://www.bstarczyn.pl/dokumenty-do-pobrania

 

Uwaga na przestępców !!!
Uwaga na przestępców !!!

Szanowni Państwo,

Obecnie trwający okres wyprzedażowy oraz zbliżający się okres przedświąteczny powoduje wzrost liczby transakcji płatniczych w sklepach internetowych i tym samym zachęca cyberprzestępców do kradzieży środków pieniężnych. Dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o:
- wzmożenie czujności podczas wykonywania czynności bankowych i handlowych, a w szczególności nie podawanie kodów z SMS, tokena lub listy haseł podczas logowania,
- uważne czytanie otrzymywanych z banku komunikatów SMS,
- nie otwieranie załączników otrzymywanych pocztą e-mail od niezaufanych i nieznanych nadawców,
- sprawdzenie swojego komputera pod kątem aktualności systemu operacyjnego i programu antywirusowego.
Jeśli w trakcie obsługi rachunku bankowego przez Internet zauważą Państwo nietypowe prośby o podanie kodu do operacji należy natychmiast wylogować się i skontaktować się z nami. W takiej sytuacji Państwa komputer mógł zostać zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie i dalsze działanie może doprowadzić do kradzieży pieniędzy.

BS Tarczyn.

Mechanizm podzielonej płatności - Split Payment
Mechanizm podzielonej płatności - Split Payment

Informacje podstawowe

Rachunek VAT jest automatycznie tworzony przez Bank Spółdzielczy w Tarczynie do każdego rachunku rozliczeniowego bieżącego. Dzięki temu posiadacz rachunku może wykonywać oraz odbierać płatności w mechanizmie podzielonej płatności (Split Payment).

Szczegóły oferty

Rachunek VAT prowadzony jest wyłącznie w PLN. Otwarcie rachunku następuje automatycznie po uruchomieniu rachunku bieżącego przez podmiot prawny (tj. np. osobę fizyczną prowadzącą działalność, rolnika, spółkę, spółdzielnię, jednostkę samorządu terytorialnego itd.)

 • Wszystkie operacje dokonywane na rachunku VAT są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych.
 • Do rachunku VAT nie są udostępniane instrumenty płatnicze w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (np. karty debetowe).
 • Rachunek VAT jest udostępniony w bankowości elektronicznej jedynie z dostępem pasywnym. To oznacza, że przelewy z rachunku VAT mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bieżącego.

Środki na rachunku można wykorzystywać w formie przelewów elektronicznych wyłącznie w celu:

 1. Zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego
 2. Zapłaty kwoty VAT przy płatności za fakturę od kontrahenta.

Oprocentowanie i opłaty

Rachunek VAT nie jest oprocentowany, a jego prowadzenie jest bezpłatne.

e-Składka – proste płatności z ZUS
e-Składka – proste płatności z ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek. Jeśli będziesz miał w 2018 r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie. Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

Zasad bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej
Zasad bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej

W związku z rosnącą liczbą ataków phishingowych pragniemy przypomnieć Państwu podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

 1. Czy znam nadawcę wiadomości?
 2. Czy otrzymywałem już inne wiadomości od tego nadawcy?
 3. Czy spodziewam się otrzymać tę wiadomość?
 4. Czy tytuł wiadomości i nazwa załącznika mają sens?

Negatywna odpowiedź na którekolwiek z tych pytań powinna wzbudzić czujność.

Na co należy zwrócić uwagę:

 • Poprawność językowa - Znaczna część fałszywych wiadomości jest pisana z wykorzystaniem translatorów dlatego bardzo często zawierają liczne błędy ortograficzne, gramatyczne lub nie posiadają polskich znaków.
 • Linki w wiadomości – Przed kliknięciem w jakikolwiek link należy go zweryfikować. Najprostszą metodą jest najechanie na niego kursorem w wyniku czego rzeczywisty link pojawi się w dolnej części ekranu i będzie można sprzwdzić czy kieruje do prawdziwego serwisu internetowego. Dobrą praktyką jest odwiedzanie stron poprzez wpisanie adresu samodzielnie w wyszukiwarce internetowej zamiast klikanie w link wskazany w treści wiadomości.
 • Załączniki – Nie należy otwierać załączników o rozszerzeniach *.exe, *.com, *.pif, *.scr, *.bat. *.js zazwyczaj są to wirusy. Coraz częściej złośliwe załączniki są wysyłane w formie zahasłownych archiwów *.rar, *.zip w celu ominięcia zabezpieczeń. W takim przypadku należy pamiętać aby hasło do odszyfrowania załącznika było przekazane innym kanałem np. wiadomość e-mail + SMS.
 • Temat wiadomości – Należy pamiętać aby w żadnym wypadku nie wskazywać firmowego adresu e-mail jako kontaktowego do celów prywatnych. Każda wiadomość w której jesteśmy proszeni o zapłacenie faktury, odebranie przesyłki, zaakceptowanie zaproszenia np. z serwisu społecznościowego itp. Powinna zostać uznana za podejrzaną jeżeli trafi na skrzynkę służbową.
 • Treść wiadomości – Bardzo często w wiadomościach phishingowych przestępcy zamieszczają różnego rodzaju groźby, ostrzeżenia np.: „Jeśli nie odpowiesz na powyższą wiadomość, Twoje konto bankowe zostanie wkrótce zablokowane”. Ich autorzy ostrzegają adresata, że brak reakcji może przyczynić się do zamknięcia konta, zerwania umowy, utraty danych, awarii itp.