• Rachunek Oszczędnościowy

  Rachunek Oszczędnościowy

  Rachunek Oszczędnościowy umożliwia stały dostęp do swoich oszczędności z jednoczesnym wyższym oprocentowaniem środków.

  Posiadaczem może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.

  Oprocentowanie środków:

  - wysokość oprocentowania zależy od wysokości środków znajdujących się na rachunku;
  - oprocentowanie zaczyna się od dnia ich wpływu na rachunek, a kończy z dniem ich wypłaty;
  - odsetki są dopisywane do kapitału w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

  Korzyści:

  - możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie;
  - atrakcyjne oprocentowanie rachunku;
  - bezpieczne przechowywanie środków - gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  Oprocentowanie:

  - zgodnie z Tabelą Oprocentowania dostępną w zakładce "Informacje i Dokumenty"

  Znajdziesz nas też tutaj