Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na spłatę zobowiązań Wnioskodawcy nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą , z tytułu umów kredytu, umów pożyczki i umów o kartę kredytową zawartych z Bankiem lub innym bankiem, w szczególności z tytułu:

  • kredytu mieszkaniowego,
  • kredytu samochodowego,
  • kredytów/ pożyczek gotówkowych,
  • zobowiązań wynikających z kart kredytowych,
  • kredytów ratalnych,
  • limitów odnawialnych,
  • oraz na cel konsumpcyjny.