• Rachunek walutowy dla Rolników

  Rachunek walutowy dla Rolników

  Bank otwiera i prowadzi rolnicze rachunki dewizowe w walutach USD, EUR, GBP.

  Aby skorzystać z oferty należy posiadać w Banku rachunek w walucie PLN.

  KORZYŚCI:

  - otrzymywanie wpływów w walucie EUR, USD, GBP bez konieczności przewalutowania,

  - wykonywanie przelewów dewizowych,

  - środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

  - oprocentowanie zgodnie z Tabelą Oprocentowania dostępną w zakładce "Informacje i Dokumenty"

  Znajdziesz nas też tutaj