• Rachunek Lokacyjny Rolniczy

  Rachunek Lokacyjny Rolniczy

  RACHUNEK LOKACYJNY dla rolników służy do gromadzenia środków pieniężnych.

  POSIADACZEM konta może być:

  - osoba prawna posiadająca rachunek bieżący w BS Tarczyn,

  OTWARCIE rachunku następuje po:

  - przedstawieniu dokumentów potwierdzających status prawny,
  - podpisaniu deklaracji i umowy o prowadzenie rachunku,

  ODSETKI na rachunku oszczędnościowym dopisywane są co miesiąc.

  KORZYŚCI z posiadania rachunku oszczęnościowego w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

  -  czysty zysk w postaci odsetek od lokaty,

  -  bezprowizyjność zakładania i prowadzenia rachunków,

  -  atrakcyjne oprocentowanie,

  -  bezpieczeństwo przechowywanych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  OPROCENTOWANIE zgodnie z Tabelą Oprocentowania dostępną w zakładce "Informacje i Dokumenty"

     
  Znajdziesz nas też tutaj