Kredyt inwestycyjny

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie:

a) remont maszyn rolniczych,

b) usług sprzętowo - maszynowych,

c) zakup maszyn rolniczych,

d) innych inwestycji w gospodarstwie rolnym,

e) zakup nieruchomości rolnych,

f) finansowania inwestycji budowli, siedlisk, oraz budynków rolnych,

g) spłata zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Maksymalny okres kredytowania:

  • 5 lata dla kredytów udzielonych na cele określone w pkt a -d,
  • 15 lat dla kredytów udzielanych na cele określone w pkt e-g

Finansujemy do 80% całkowitych kosztów inwestycji.

Oprocentowanie WIBOR 3M+marża od 3,50 p.p