W rachunku bieżącym

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Kredyt w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców to kredyt na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

 

  • Środki pieniężne dostępne już po podpisaniu umowy kredytowej,
  • Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz obrotów na rachunku,
  • Oprocentowanie  stałe 8,5%
  • Prowizja  2% od kwoty kredytu,
  • Okres kredytowania do 24 miesięcy,
  • Spłata kredytu z bieżących wpływów na rachunek,
  • Gdy kwota kredytu nie przekracza 75% średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący i kwoty 150 000 zł mają zastosowanie uproszczone zabezpieczenia.