Lokaty terminowe

Bank Spółdzielczy w Tarczynie oferuje swoim Klientom możliwość otwarcia:

RACHUNKU TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH:

Służącego do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby fizyczne.

POSIADACZEM konta może być:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba małoletnia (w imieniu osoby małoletnie występuje jej przedstawiciel ustawowy/opiekun).


OTWARCIE rachunku następuje po:

 • okazaniu dokumentu tożsamości,
 • podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku,
 • wpłacie zadeklarowanej kwoty.

ODSETKI na rachunku lokat dopisywane są po upływie zadeklarowanego okresu oszczędzania.

Oferta lokat w BS Tarczyn obejmuje:

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu

dostępne terminy:

 • 1, 3, 6miesięcy


KORZYŚCI z posiadania lokaty w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

 • możliwość otwarcia rachunku dla osoby małoletniej,
 • możliwość wyboru dogodnego terminu oszczędzania,
 • bezprowizyjność zakładania i prowadzenia rachunków lokat,
 • możliwość dokonywania cesji lokat,
 • możliwość zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu środkami zgromadzonymi na lokacie,
 • możliwość zapisu na wypadek śmierci,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • bezpieczeństwo przechowywanych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.