Lokaty terminowe

Bank Spółdzielczy w Tarczynie oferuje swoim Klientom możliwość otwarcia:

RACHUNKU LOKAT TERMINOWYCH

 • służącego do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby prawne

POSIADACZEM konta może być:

 • osoba prawna posiadająca rachunek bieżący w BS Tarczyn,
 • osoba prawna nie posiadająca rachunku bieżącego w BS Tarczyn.

OTWARCIE rachunku następuje po:

 • przedstawieniu dokumentów potwierdzających status prawny,
 • podpisaniu deklaracji i umowy o prowadzenie rachunku,
 • wpłacie zadeklarowanej kwoty.

ODSETKI na rachunku lokat dopisywane są po upływie zadeklarowanego okresu oszczędzania.

Dostępne terminy:

 • 1 miesiąc i 3miesiące, 6miesięcy

KORZYŚCI z posiadania lokaty w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

 • możliwość wyboru najbardziej dogodnego terminu oszczędzania,
 • czysty zysk w postaci odsetek od lokaty,
 • bezprowizyjność zakładania i prowadzenia rachunków lokat,
 • możliwość zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu środkami zgromadzonymi na lokacie,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • bezpieczeństwo przechowywanych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.