VISA BUSINESS

Karta VISA ELECTRON BUSINESS

 

Rodzaj karty: karta płatnicza

Użytkownicy karty: posiadacze konta bieżącego/pomocniczego w Banku Spółdzielczym w Tarczynie

Korzyści z posiadania karty w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

  • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w kraju i zagranicą
  • możliwość sprawdzania stanu konta,
  • możliwość stałego dostępy do gotówki,
  • możliwość korzystania ze środków w ramach przyznanego kredytu w rachunku,
  • bezprowizyjność wypłat bezgotówkowych oraz wypłat gotówki w bankomatach Zrzeszenia banku BPS S.A.,  SGB- Banku S.A.,Banku BGŻ, Planet cash 4 you, - lista dostępnych bezprowizyjnych bankomatów na stronie : http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty