Rachunek ROR

BANK SPÓłDZIELCZY W TARCZYNIE OFERUJE SWOIM KLIENTOM MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA:

RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO

Służącego do gromadzenia środków pieniężnych pochodzących z wynagrodzenia, renty, emerytury, wpłat własnych i innych oraz przeprowadzania rozliczeń - za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczy.

POSIADACZEM konta może być:


OSOBA FIZYCZNA posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym:

 • jedna osoba fizyczna lub
 • współmałżonkowie lub
 • osoby ze sobą niespokrewnione.


OTWARCIE konta następuje po:

 • okazaniu dokumentu tożsamości,
 • podpisaniu umowy o prowadzenie ROR,


KORZYŚCI z posiadania konta ROR w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

 • możliwość korzystania z Bankowości Internetowej
 • możliwość korzystania z kart płatniczych ( Visa Electron Debetowa, Visa Pay Wave, MasterCard Pay Pass, Visa Junior Visa Senior, Visa -Karta Kredytowa)
 • możliwość telefonicznego sprawdzania stanu konta – na hasło,
 • możliwość regulowania płatności w formie zleceń stałych lub polecenia zapłaty,
 • możliwość zaciągnięcia kredytu odnawialnego w rachunku ROR,
 • sprawność w dokonywaniu wszelkich płatności,
 • bezpieczeństwa przechowywanych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • OTWARCIE RACHUNKU ROR - BEZ OPŁAT!!!