Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy umożliwia stały dostęp do swoich oszczędności z jednoczesnym wyższym oprocentowaniem środków.


Posiadaczem może być:

  • osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych


Oprocentowanie środków:

  • wysokość oprocentowania zależy od wysokości środków znajdujących się na rachunku.
  • oprocentowanie zaczyna się od dnia ich wpływu na rachunek, a kończy z dniem ich wypłaty
  • odsetki są dopisywane do kapitału w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego


Korzyści:

  • możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie
  • atrakcyjne oprocentowanie rachunku
  • bezpieczne przechowywanie środków - gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Oprocentowanie:

  • od kwoty 500,00 zł do 99 999,99 zł - 0,50 % w skali roku
  • od kwoty powyżej 100 000,00zł - 1 % w skali roku