Lokaty terminowe

BANK SPÓłDZIELCZY W TARCZYNIE OFERUJE SWOIM KLIENTOM MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA:

RACHUNKU TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH służącego do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby fizyczne.


POSIADACZEM konta może być:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,


OTWARCIE rachunku następuje po:

 • okazaniu dokumentu tożsamości,
 • podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku,
 • wpłacie zadeklarowanej kwoty.
 • ODSETKI na rachunku lokat dopisywane są po upływie zadeklarowanego okresu oszczędzania.

 

Oferta lokat w BS Tarczyn obejmuje:

 • Lokaty  w PLN

Lokata oszczędnościowa STANDARD w PLN

 • oprocentowanie : stałe
 • nieodnawialna
 • minimalna kwota lokaty : 1 000 PLN
 • 3 miesięczna -   0,10 %
 • 6 miesięczna -   0,15 %
 • 12 miesięczna - 0,20 %
 • 18 miesięczna - 0,30 %
 • 24 miesięczna - 0,40 %

                                                             

KORZYŚCI z posiadania lokaty w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

 • możliwość wyboru dogodnego terminu oszczędzania,
 • bezprowizyjność zakładania i prowadzenia rachunków lokat,
 • możliwość dokonywania cesji lokat,
 • możliwość zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu środkami zgromadzonymi na lokacie,
 • możliwość zapisu na wypadek śmierci,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • bezpieczeństwo przechowywanych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.