• Lokata Terminowa dla Firm

  Lokata Terminowa dla Firm

  Oferujemy swoim Klientom Firmowym możliwość otwarcia Lokat Terminowych:

  RACHUNEK LOKAT TERMINOWYCH

  • służy do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby prawne

  POSIADACZEM konta może być:

  • osoba prawna posiadająca rachunek bieżący w BS Tarczyn,
  • osoba prawna nie posiadająca rachunku bieżącego w BS Tarczyn.

  OTWARCIE rachunku następuje po:

  • przedstawieniu dokumentów potwierdzających status prawny,
  • podpisaniu deklaracji i umowy o prowadzenie rachunku,
  • wpłacie zadeklarowanej kwoty.

  ODSETKI na rachunku lokat dopisywane są po upływie zadeklarowanego okresu oszczędzania.

  KORZYŚCI z posiadania lokaty w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:
  • możliwość wyboru najbardziej dogodnego terminu oszczędzania,
  • czysty zysk w postaci odsetek od lokaty,
  • bezprowizyjność zakładania i prowadzenia rachunków lokat,
  • możliwość zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu środkami zgromadzonymi na lokacie,
  • atrakcyjne oprocentowanie,
  • bezpieczeństwo przechowywanych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

  OPROCENTOWANIE zgodnie z Tabelą Oprocentowania dostępną w zakładce "Informacje i Dokumenty"