MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 

30 grudnia 2003 roku MACIF Życie TUW otrzymało zezwolenie Ministra Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, bezpośredniej i
reasekuracyjnej w Polsce, w zakresie działu I, czyli „Ubezpieczeń na Życie”.
Działalność operacyjna Towarzystwa rozpoczęła się w 2005 roku.
Założycielem MACIF Życie TUW jest francuska Grupa MACIF, jeden z najbardziej
liczących się ubezpieczycieli na rynku europejskim oraz twórca modelu, gwarantującego
wysoką jakość produktów i obsługi, przy zachowaniu niskiej ceny, na którym od lat wzorują
się inne firmy z branży ubezpieczeniowej.
Więcej o MACIF Życie TUW na www.macif.com.pl