InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group

Działamy na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących
ubezpieczycieli majątkowych. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności
InterRisk proponuje swoim Klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się
ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku
spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów. InterRisk jest doceniany
także przez profesjonalistów rynku ubezpieczeniowego jako niekwestionowany lider
ubezpieczeń OC dla agentów i brokerów.
Jesteśmy częścią koncernu Vienna Insurance Group, lidera ubezpieczeniowego w Europie
Środkowo – Wschodniej.

Należy do niego około 50 spółek w 25 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający
mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. VIG opiera swoją
działalność na fundamencie 190-letniego doświadczenia w branży ubezpieczeń. Vienna
Insurance Group z ok. 23 tysiącami pracowników jest bezsprzecznym liderem na kluczowych
rynkach koncernu i dzięki temu posiada doskonałą pozycję rynkową umożliwiającą
wykorzystanie długofalowych szans wzrostu w regionie zamieszkiwanym przez 180 mln
ludzi. Notowana na giełdzie Vienna Insurance Group jest firmą o najwyższym ratingu z
wszystkich spółek głównego indeksu ATX giełdy wiedeńskiej; akcje VIG notowane są także
na giełdzie w Pradze.