Concordia

Concordia Ubezpieczenia

Concordia Ubezpieczenia od ponad 20 lat dba o kompleksową ochronę ubezpieczeniową
osób prywatnych i firm. W jej portfolio znajdują się produkty stworzone z myślą o rolnikach,
klientach indywidualnych, przedsiębiorcach i kredytobiorcach. Należy do wiodących graczy
na rynku w segmencie ubezpieczeń rolnych.
Po otrzymaniu wszystkich wymaganych zgód regulacyjnych i antymonopolowych, w dniu 29
listopada 2018 r., Generali zawarło finalną umowę przejęcia spółki życiowej i majątkowej
Concordii od dotychczasowych niemieckich udziałowców. Grupa Generali jest niezależną,
włoską Grupą, o silnej pozycji międzynarodowej. Założona w 1831 roku, Grupa Generali
działa w 50 krajach, zatrudnia niemal 71 000 pracowników na świecie i obsługuje 57
milionów klientów. W 2017 roku przypis składki Grupy przekroczył 68 miliardów euro. W
Polsce Generali działa od 1998 roku i zatrudnia lokalnie 1300 pracowników. Oferuje
ubezpieczenia majątkowe i osobowe klientom indywidualnym oraz korporacyjnym, a także
ubezpieczenia na życie, prowadzi także działalność w segmencie funduszy emerytalnych.
Generali zajmuje 7 pozycję na rynku polskim ze składką przypisaną brutto 550 mln euro w2017 r.
Concordia współpracuje z ponad 2000 pośredników na terenie całego kraju. Liczne nagrody i
wyróżnienia, takie jak Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa, Ubezpieczeniowy Lider
Informatyki Instytucji Finansowych, Najwyższa Jakość Quality International, Firma
Ubezpieczeniowa Roku, to gwarancja najwyższego standardu obsługi. Jakość, którą
Concordia oferuje od momentu przekazywania informacji o produktach aż do posprzedażowej
obsługi, jest także potwierdzana przez jedną z najmniejszych liczb reklamacji składanych do
Rzecznika Finansowego.