Ubezpieczenia

 Oferta

Nasza oferta ubezpieczeniowa adresowana dla klientów indywidualnych obejmuje:

  1. ubezpieczenia mieszkań, domów, domów w budowie w pełnym zakresie oraz w zakresie podstawowym pod cesję.
  2.  ubezpieczenia komunikacyjne:

 

 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC),
 • auto-casco (AC),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNWk),
 • ubezpieczenie assistance,

 

 • ubezpieczenia na życie dla kredytobiorców

 

 • do kredytów gotówkowych,
 • do kredytów hipotecznych.

Zapraszamy do naszych placówek!