Kredyt na odnowienie proodukcji rolnej

Kredyt na odnowienie produkcji rolnej

z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb związanych z odnowieniem produkcji rolnej

warunkiem udzielenia jest przedstawienie Protokołu oszacowania szkody w gospodarstwie rolnym sporządzonym przez komisję powołaną przez wojewodę/ Opinie wojewody

Okres kredytowania maksymalnie na okres do 60 miesięcy

Karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy

Oprocentowanie WIBOR 3M+marża 2,50 p.p

Prowizja 1%