Szybka Inwestycja

KREDYT SZYBKA INWESTYCJA


Kredyt Szybka Inwestycja.

 

  • Kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycji związanych z zakupem środków transportu, maszyn  i urządzeń, zakupem innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, zakupem nieruchomości, refinansowaniem nakładów, spłatą kredytu inwestycyjnego, wykupem środków trwałych.
  • Minimalna kwota kredytu 30 000 zł,
  • Okres kredytowania do  84 miesięcy,
  • Oprocentowanie WIBOR 3M + marża od 3,50 p.p