Rachunek dla rolników indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Tarczynie oferuje swoim Klientom możliwość otwarcia

 

RACHUNKU DO DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ:

 

Służącego do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością rolniczą.

POSIADACZAMI konta może być:

Osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej ( Dz. U, Nr. 68, poz. 805 ).

OTWARCIE konta następuje po:

 • okazaniu dokumentu tożsamości i nakazu płatniczego,
 • podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku.

 


KORZYŚCI z posiadania konta do działalności rolniczej w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

 • możliwość korzystania z karty płatniczej VISA  BUSINESS,
 • możliwość otwarcia konta pomocniczego,
 • możliwość ustanowienia pełnomocników,
 • możliwość regulowania płatności w formie zleceń stałych lub polecenia zapłaty,
 • możliwość telefonicznego sprawdzania stanu konta – na hasło,
 • możliwość realizacji przelewów w systemie Elixir,
 • możliwość zaciągnięcia kredytu rolniczego z atrakcyjnym oprocentowaniem,
 • swoboda dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie,
 • szybkość i sprawność przeprowadzanych rozliczeń,
 • bezpieczeństwa dokonywanych transakcji.