Inwestycyjny niskooprocentowany z dopłata ze środków ARiMR obrotowy i inwestycyjny

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPłATAMI Z ARiMR

Kredyty preferencyjne, obrotowe i inwestycyjne dla rolników z dopłatami do oprocentowania z ARiMR.

  • Kredytem mogą być finansowane cele obrotowe i inwestycyjne przewidziane w zasadach udzielania kredytów z dopłatą do oprocentowania z ARiMR,
  • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości planowanej inwestycji oraz uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy,
  • Oprocentowanie WIBOR 3M + 2,5% marży,
  • Prowizja już od 1% od kwoty kredytu,
  • Okres kredytowania do 180 miesięcy,
  • Krótki okres oczekiwania na środki pieniężne.