VISA BUSINESS

Karta VISA BUSINESS

Rodzaj karty: karta płatnicza

Użytkownicy karty: posiadacze konta bieżącego/pomocniczego w Banku Spółdzielczym w Tarczynie

Korzyści z posiadania karty w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

 

  • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w kraju i zagranicą
  • możliwość sprawdzania stanu konta,
  • możliwość stałego dostępy do gotówki,
  • możliwość korzystania ze środków w ramach przyznanego kredytu w rachunku,
  • wypłaty bez prowizji w  bankomatów Zrzeszenia Banku BPS S.A., SGB-Banku S.A., Banku BGŻ, Planet cash 4 you