Kredyt na zakup pojazdu

KREDYT KONSUMENCKI NA ZAKUP POJAZDU

  • Oprocentowanie stałe 5,5%,
  • Prowizja 3% min. 50,00 zł od kwoty kredytu,
  • Okres kredytowania do 96 miesięcy,

     Jako zabezpieczenie kredytu konsumenckiego na zakup pojazdu Bank stosuje: Zastaw rejestrowy na kredytowanym pojeździe wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Auto Casco ustanowioną na rzecz Banku.

Zamiast ustanowienia zastawu rejestrowego dopuszcza się przyjęcie zabezpieczenia w formie przewłaszczenia pojazdu na Bank, skutkiem którego Bank staje się jedynym właścicielem pojazdu. Osoba zabezpieczająca spłatę kredytu w formie zastawu rejestrowego, przewłaszczenia pojazdu na Bank, zobowiązana jest złożyć w Banku kartę pojazdu. Bank przechowuje kartę pojazdu w okresie kredytowania. Karta pojazdu jest zwracana Kredytobiorcy po zwolnieniu zabezpieczenia spłaty kredytu.

Reprezentatywny przykład – kredyt konsumencki ”Na zakup pojazdu ”:

  • RRSO wynosi 7,75 % założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:   kwota kredytu 35.000 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, stałe oprocentowanie 5,50% , prowizja 3,00 % min. 50,00 zł od kwoty kredytu tj. –1050,00 zł, koszty wpisu i wykreślenia zastawu rejestrowego – 250,00 zł , odsetki 5113,42 zł, rata równa kapitałowo-odsetkowa która wynosi - 669,00 zł, całkowity koszt kredytu – 6413,42 zł.