Kredyt hipoteczny

KREDYT HIPOTECZNY NA DOWOLNY CEL

Kredyt hipoteczny udzielany jest na dowolny cel dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, które posiadają księgę wieczystą.

  • Kredyt hipoteczny udzielany jest na okres do 15 lat,
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć 50% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości,
  • Minimalna kwota kredytu 25 000,00 zł,
  • Maksymalna kwota kredytu 500 000,00 zł,
  • Oprocentowanie stałe 10% lub zmienne WIBOR 1M* + plus marża banku.

  *Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 1M, (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ a jej wysokość określana jest na dwa dni robocze przed dniem zawarcia Umowy kredytu. Stopa referencyjna obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania jest publikowana przez Bank na koniec każdego okresu. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca.

 

Reprezentatywny przykład - Kredyt Hipoteczny oprocentowanie stałe:

Reprezentatywny przykład - Kredyt Hipoteczny na dowolny cel - oprocentowanie stałe:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,87 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 PLN, okres kredytowania: 120 miesięcy, stałe oprocentowanie kredytu w wysokości   10,00 % w skali roku. Równa rata miesięczna w wysokości 2 643,01 PLN, łączna liczba rat 120. Całkowity koszt kredytu  120 202,75 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 117 183,75 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty  kredytu w wysokości  3 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 320 202,75 PLN.
 Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego na dowolny cel na dzień 1 września 2022 roku.

Reprezentatywny przykład – Kredyt hipoteczny oprocentowanie zmienne:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,71 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 10,85 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M w wysokości 6,85 %) i marży Banku w wysokości 4 p.p. Równa rata miesięczna w wysokości 2 255,10 PLN, łączna liczba rat 180. Całkowity koszt kredytu  208 935,30 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 205 916,30 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty  kredytu w wysokości 3 000,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC 3) 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztów sądowych i notarialnych. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 408 935,30 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 1M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.
Wyliczenia reprezentatywne dla Kredytu hipotecznego na dowolny cel na dzień 1 września 2022 roku.