VISA Pay Wave, VISA SENIOR

Rodzaj karty: karta płatnicza

Użytkownicy karty: posiadacze konta ROR w Banku Spółdzielczym w Tarczynie

  • Korzyści z posiadania karty w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:
  • płatności bezgotówkowe za towary i usługi w kraju i zagranicą
  • bezprowizyjne wypłaty gotówki w bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A , SGB-Banku S.A., Banku BGŻ, Planet cash 4 you- lista dostępnych bezprowizyjnych bankomatów na stronie - http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty
  • stały dostęp do gotówki,
  • możliwość sprawdzania stanu konta,

WYDANIE KARTY BEZ OPŁAT !!!