Władze Banku

Zarząd Banku

 

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Tarczynie od dnia 15 lutego 2019 roku:

 Małgorzata Włodarczyk – Prezes Zarządu

 Anita Lewandowska – Wiceprezes Zarządu – Radca prawny

 Beata Gruszczyńska – Wiceprezes Zarządu – Główny księgowy

 Józef Przyłuskispołeczny Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza


Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Sławomir Ciecierski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Tadeusz Pietrzak

Sekretarz Rady Nadzorczej: Krzysztof Olczak

Członek Rady Nadzorczej: Zbigniew Bąkowski

Członek Rady Nadzorczej: Sławomir Ciborek

Członek Rady Nadzorczej: Anna Romanowska

Członek rady Nadzorczej: Marek Woźnicki