Działania pomocowe dla Klientów

Bank Spółdzielczy w Tarczynie informuje, iż w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, Bank umożliwia zawieszenie spłat rat kredytowych na następujących warunkach:

    1. odroczenie spłat rat przez okres do 3 miesięcy;
    2. odroczenie spłat rat kapitałowych;
    3. okres kredytowania pozostaje bez zmian, a tym samym brak wymogu przedłużania okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu i dokonywania zmian w księgach wieczystych, zastawach rejestrowych itp.;
    4. ustalenie nowego harmonogramu spłat kredytu (okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a wysokość kolejnych po upływie okresu zawieszenia rat ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu);
  • podpisanie aneksu do umowy kredytu zmieniającego harmonogram spłaty.

 

 

Zarząd Bank będzie podejmował indywidualne decyzje o zawieszenie spłat rat kredytowych na pisemny wniosek Kredytobiorcy zawierający krótkie wiarygodne uzasadnienie trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. 

Bank nie pobiera prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Pomoc skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, rolników a także do Klientów instytucjonalnych.