Lokaty terminowe

BANK SPÓłDZIELCZY W TARCZYNIE OFERUJE SWOIM KLIENTOM MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA:

RACHUNKU TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH służącego do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby fizyczne.


POSIADACZEM konta może być:

 • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • osoba małoletnia (w imieniu osoby małoletnie występuje jej przedstawiciel ustawowy/opiekun).


OTWARCIE rachunku następuje po:

 • okazaniu dokumentu tożsamości,
 • podpisaniu umowy o prowadzenie rachunku,
 • wpłacie zadeklarowanej kwoty.
 • ODSETKI na rachunku lokat dopisywane są po upływie zadeklarowanego okresu oszczędzania.

 

Oferta lokat w BS Tarczyn obejmuje:

 • Lokaty odnawialne
 • Lokaty o zmiennym oprocentowaniu
 • Lokaty  w PLN

LOKATA "DOPŁATA PLUS"

 • minimalna kwota lokaty - 500,00 zł
 • minimalna kwota dopłaty 100,00 zł
 • okres lokaty od 2 do 10 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne od 1,22% do 1,63% w skali roku

LOKATA " PEWNY ZYSK"

 • minimalna kwota lokaty -1000,00 zł
 • okres lokaty od 3 do 24 miesięcy
 • oprocentowanie zmienne od 1,10 do 2,50 % w skali roku

                                                            

KORZYŚCI z posiadania lokaty w Banku Spółdzielczym w Tarczynie:

 • możliwość wyboru dogodnego terminu oszczędzania,
 • bezprowizyjność zakładania i prowadzenia rachunków lokat,
 • możliwość dokonywania cesji lokat,
 • możliwość zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu środkami zgromadzonymi na lokacie,
 • możliwość zapisu na wypadek śmierci,
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • bezpieczeństwo przechowywanych środków – gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.