Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna udzielana jest na dowolny cel dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, które posiadają księgę wieczystą.

  • Pożyczka udzielana jest na okres do 15 lat,
  • Kwota pożyczki nie może przekroczyć 50% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości,
  • Minimalna kwota pożyczki 25 000,00 zł,
  • Maksymalna kwota pożyczki 500 000,00 zł,
  • Oprocentowanie WIBOR 1M + plus marża banku.