Mieszkaniowy

NAJTAŃSZY KREDYT MIESZKANIOWY NA RYNKU!

 

Kredyt dla Ciebie i Twojej Rodziny

Oprocentowanie: WIBOR 3M+marża Banku 1,5 p.p.


Długi okres kredytowania

Minimum formalności i szybka decyzja. 

Więcej informacji na temat produktu uzyskasz pod numerem 22 727 94 00

BS Tarczyn u. Stępkowskiego 4

 

RRSO: na dzień 02-01-2017 r. dla kredytu mieszkaniowego wynosi 5,089014 % dla całkowitej kwoty kredytu 100.000 PLN, zabezpieczonego hipoteką według zmiennej stopy procentowej, przy założeniu, że oprocentowanie nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy (3,23% w stosunku rocznym wyliczonej jako suma aktualnej wartości WIBOR 3M i stałej marży banku w wysokości 1,50 p.p.) oraz okresu kredytowania 120 miesięcy. Kredyt spłacany w 120 miesięcznych ratach malejących. Rata kapitału wynosi 833,33 PLN, najwyższa rata kredytu z odsetkami wyniesie 1.108,06 PLN. Całkowity koszt kredytu wynosi 23 757,19 PLN, w tym odsetki 16.278,19 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 500 PLN, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,5% tj. 1 500 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki w KW 200 PLN, opłata sądowa za wykreślenie hipoteki z KW po wygaśnięciu umowy 100 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) w wysokości 19 PLN, opłata za ubezpieczenie nieruchomości za cały okres kredytowania 600 PLN, opłata za ubezpieczenie na życie za cały okres kredytowania 4.560 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 123 757,19 PLN