Mieszkaniowy

KREDYT MIESZKANIOWY

 

Kredyt dla Ciebie i Twojej Rodziny

Oprocentowanie: WIBOR 3M+marża Banku od 1,5 p.p.


Długi okres kredytowania

Minimum formalności i szybka decyzja. 

Więcej informacji na temat produktu uzyskasz pod numerem 22 727 94 00

BS Tarczyn u. Stępkowskiego 4

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,54% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000 PLN, okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: minimum 20% do 30% wartości przedsięwzięcia; oprocentowanie kredytu: 4,23 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR (3M: 1,73 %) i marży Banku w wysokości 2,5 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 0,90 p.p.) Równa rata miesięczna: 1 621,83 PLN, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 193 098,78 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 186 379,78 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 000 PLN, prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 500,00 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-3): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 493 098,78 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na dzień 16 września 2017r