Kredyt hipoteczny

KREDYT HIPOTECZNY NA DOWOLNY CEL

Kredyt hipoteczny udzielany jest na dowolny cel dla osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, które posiadają księgę wieczystą.

  • Kredyt hipoteczny udzielany jest na okres do 15 lat,
  • Kwota kredytu nie może przekroczyć 50% aktualnej rynkowej wartości nieruchomości,
  • Minimalna kwota kredytu 25 000,00 zł,
  • Maksymalna kwota kredytu 500 000,00 zł,
  • Oprocentowanie WIBOR 1M + plus marża banku.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,36 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000 PLN, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 5,66 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 1M: 1.66 %) i marży Banku w wysokości 4,00 p.p., obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 0,90 p.p.). Równa rata miesięczna: 2 064,00 PLN, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 128 969,34 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 120 750,34 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 7 500,00 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 500 PLN. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 378 969,34 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 1M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla Kredytu hipotecznego na dowolny cel na dzień 16 września 2017 roku.