Władze Banku

Zarząd Banku

 

Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu: Małgorzata Włodarczyk

Wiceprezes Zarządu: Anna Zwierzchowska

Wiceprezes Zarządu: Anita Lewandowska

Członek Zarządu: Józef Przyłuski

 

Rada Nadzorcza


Przewodniczący Rady Nadzorczej:
Sławomir Ciecierski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: Tadeusz Pietrzak

Sekretarz Rady Nadzorczej: Krzysztof Olczak

Członek Rady Nadzorczej: Zbigniew Bąkowski

Członek Rady Nadzorczej: Sławomir Ciborek

Członek Rady Nadzorczej: Anna Romanowska

Członek rady Nadzorczej: Marek Woźnicki