Aktualności


Praca Banku w okresie świątecznym.
Praca Banku w okresie świątecznym.

KOMUNIKAT


Bank Spółdzielczy w Tarczynie informuje, iż :

• w dniu 22 grudnia 2018 roku (sobota ) Centrala  Banku czynna będzie
w godzinach  od 8.00 do 13.30 
• w dniu 24 grudnia 2018 roku (Wigilia) Centrala Banku, Odział i  Filie  będą nieczynne.

Jednocześnie  informujemy, iż przelewy złożone przez Bankowość Internetową w dniu 24 grudnia 2018 roku będą zrealizowane w dniu 27 grudnia 2018 roku.

•  w dniu 31 grudnia 2018 roku ( Sylwester) Centrala Banku czynna będzie w godzinach  od 8.00 do 13.30
• w dniu  31 grudnia 2018 roku ( Sylwester) Oddział w Nadarzynie, Filia w Pniewach, Filia w Prażmowie czynne będą  od 8.00 do 12.00
• w dniu  31 grudnia 2018 roku ( Sylwester) Filia w Wólce Kosowskiej będzie nieczynna.

Uwaga na przestępców !!!
Uwaga na przestępców !!!

Szanowni Państwo,

Obecnie trwający okres wyprzedażowy oraz zbliżający się okres przedświąteczny powoduje wzrost liczby transakcji płatniczych w sklepach internetowych i tym samym zachęca cyberprzestępców do kradzieży środków pieniężnych. Dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o:
- wzmożenie czujności podczas wykonywania czynności bankowych i handlowych, a w szczególności nie podawanie kodów z SMS, tokena lub listy haseł podczas logowania,
- uważne czytanie otrzymywanych z banku komunikatów SMS,
- nie otwieranie załączników otrzymywanych pocztą e-mail od niezaufanych i nieznanych nadawców,
- sprawdzenie swojego komputera pod kątem aktualności systemu operacyjnego i programu antywirusowego.
Jeśli w trakcie obsługi rachunku bankowego przez Internet zauważą Państwo nietypowe prośby o podanie kodu do operacji należy natychmiast wylogować się i skontaktować się z nami. W takiej sytuacji Państwa komputer mógł zostać zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie i dalsze działanie może doprowadzić do kradzieży pieniędzy.

BS Tarczyn.

Mechanizm podzielonej płatności - Split Payment
Mechanizm podzielonej płatności - Split Payment

Informacje podstawowe

Rachunek VAT jest automatycznie tworzony przez Bank Spółdzielczy w Tarczynie do każdego rachunku rozliczeniowego bieżącego. Dzięki temu posiadacz rachunku może wykonywać oraz odbierać płatności w mechanizmie podzielonej płatności (Split Payment).

Szczegóły oferty

Rachunek VAT prowadzony jest wyłącznie w PLN. Otwarcie rachunku następuje automatycznie po uruchomieniu rachunku bieżącego przez podmiot prawny (tj. np. osobę fizyczną prowadzącą działalność, rolnika, spółkę, spółdzielnię, jednostkę samorządu terytorialnego itd.)

 • Wszystkie operacje dokonywane na rachunku VAT są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych.
 • Do rachunku VAT nie są udostępniane instrumenty płatnicze w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (np. karty debetowe).
 • Rachunek VAT jest udostępniony w bankowości elektronicznej jedynie z dostępem pasywnym. To oznacza, że przelewy z rachunku VAT mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bieżącego.

Środki na rachunku można wykorzystywać w formie przelewów elektronicznych wyłącznie w celu:

 1. Zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego
 2. Zapłaty kwoty VAT przy płatności za fakturę od kontrahenta.

Oprocentowanie i opłaty

Rachunek VAT nie jest oprocentowany, a jego prowadzenie jest bezpłatne.

Nowa Bankowość Internetowa BS Tarczyn
Nowa Bankowość Internetowa BS Tarczyn

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż Bankowość Internetowa CUI z której dotychczas Państwo korzystali od dnia 16.04.2018 dostępna jest już tylko jako archiwum do podglądu Historii operacji. Logowanie do tego systemu pozostaje bez zmian czyli za pomocą Identyfikatora/Hasło+Token RSA. Można się do niej zalogować poprzez naszą stronę www.bstarczyn.pl i żółty skrót: Bankowość Internetowa CUI – Archiwum  lub bezpośredni adres: https://bank.cui.pl/tarczyn.

Aby zacząć korzystać z naszego nowego systemu Bankowości Internetowej IB należy zgłosić się do Centrali Banku w Tarczynie po Login i Hasło Startowe oraz podać swój numer telefonu komórkowego na który będą przychodziły do Państwa Kody Autoryzacyjne (SMSy) z Banku. Po odbiorze Loginu i Hasła aby wejść do nowej Bankowość Internetowej trzeba odwiedzić naszą stronę informacyjną www.bstarczyn.pl i kliknąć biały skrót -   Bankowość Internetowa  . Zalecamy jednak aby logować się do nowej Bankowości Internetowej poprzez bezpośredni adres https://ib.bstarczyn.pl/ . W celu logowania należy użyć Loginu i nowego hasła startowego, który otrzymali Państwo z Banku. Następnie trzeba ustawić swoje hasło (minimum 8 znaków, jedna litera duża, jedna litera mała i cyfra).

Instrukcje użytkowników systemu znajdują się w zakładce Dokumenty do Pobrania.

e-Składka – proste płatności z ZUS
e-Składka – proste płatności z ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek. Jeśli będziesz miał w 2018 r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie. Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

Zmiany w ofercie produktowej Banku.
Zmiany w ofercie produktowej Banku.

Szanowni Państwo,

 Bank Spółdzielczy w Tarczynie informuje, iż z dniem 1 czerwca 2017 roku wycofuje z oferty Banku następujące produkty:

 • lokatę oszczędnościową w PLN;
 • lokatę „Dopłatę Plus” w PLN;
 • lokatę „Pewny Zysk „ w PLN.

 Od 1 czerwca 2017 roku nowe w/w lokaty nie będą już otwierane.

 Istniejące lokaty, po upływie zadeklarowanego okresu, zostaną odnowione według oprocentowania zgodnego z „Tabelą oprocentowania” obowiązującą na dzień odnowienia.

Z dniem 1 czerwca 2017 roku Bank wprowadza nowe oprocentowanie lokat terminowych.

 Ponadto, Bank Spółdzielczy w Tarczynie informuje, iż od 1 czerwca 2017 roku wprowadza do swojej oferty nową:

Lokatę oszczędnościową STANDARD

OPROCENTOWANIE   STAŁE

3 miesięczna - 1 %

6 miesięczna - 1,30 %

12 miesięczna - 1,50 %

18 miesięczna - 1,70 %

24 miesięczna - 2 %

Kredyt w linii kredytowej AGROLINIA
Kredyt w linii kredytowej AGROLINIA

Kredyt w linii kredytowej AGROLINIA

z przeznaczeniem na działalność rolniczą

długi okres kredytowania do 120 mc

Oprocentowanie już od 4,73% w stosunku rocznym

Przyjdź i zapytaj naszych doświadczonych doradców

Konto Senior
Konto Senior

Rachunek ROR dla Seniora

 • prowadzenie 0 zł
 • przelewy 0 zł
 • wpłaty/wypłaty 0 zł
Zasad bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej
Zasad bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej

W związku z rosnącą liczbą ataków phishingowych pragniemy przypomnieć Państwu podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z poczty elektronicznej.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

 1. Czy znam nadawcę wiadomości?
 2. Czy otrzymywałem już inne wiadomości od tego nadawcy?
 3. Czy spodziewam się otrzymać tę wiadomość?
 4. Czy tytuł wiadomości i nazwa załącznika mają sens?

Negatywna odpowiedź na którekolwiek z tych pytań powinna wzbudzić czujność.

Na co należy zwrócić uwagę:

 • Poprawność językowa - Znaczna część fałszywych wiadomości jest pisana z wykorzystaniem translatorów dlatego bardzo często zawierają liczne błędy ortograficzne, gramatyczne lub nie posiadają polskich znaków.
 • Linki w wiadomości – Przed kliknięciem w jakikolwiek link należy go zweryfikować. Najprostszą metodą jest najechanie na niego kursorem w wyniku czego rzeczywisty link pojawi się w dolnej części ekranu i będzie można sprzwdzić czy kieruje do prawdziwego serwisu internetowego. Dobrą praktyką jest odwiedzanie stron poprzez wpisanie adresu samodzielnie w wyszukiwarce internetowej zamiast klikanie w link wskazany w treści wiadomości.
 • Załączniki – Nie należy otwierać załączników o rozszerzeniach *.exe, *.com, *.pif, *.scr, *.bat. *.js zazwyczaj są to wirusy. Coraz częściej złośliwe załączniki są wysyłane w formie zahasłownych archiwów *.rar, *.zip w celu ominięcia zabezpieczeń. W takim przypadku należy pamiętać aby hasło do odszyfrowania załącznika było przekazane innym kanałem np. wiadomość e-mail + SMS.
 • Temat wiadomości – Należy pamiętać aby w żadnym wypadku nie wskazywać firmowego adresu e-mail jako kontaktowego do celów prywatnych. Każda wiadomość w której jesteśmy proszeni o zapłacenie faktury, odebranie przesyłki, zaakceptowanie zaproszenia np. z serwisu społecznościowego itp. Powinna zostać uznana za podejrzaną jeżeli trafi na skrzynkę służbową.
 • Treść wiadomości – Bardzo często w wiadomościach phishingowych przestępcy zamieszczają różnego rodzaju groźby, ostrzeżenia np.: „Jeśli nie odpowiesz na powyższą wiadomość, Twoje konto bankowe zostanie wkrótce zablokowane”. Ich autorzy ostrzegają adresata, że brak reakcji może przyczynić się do zamknięcia konta, zerwania umowy, utraty danych, awarii itp.