Kredyt mieszkaniowy
marża od 1,5%

zobacz szczegóły

Aktualności

Uwaga - poszukujemy pracowników:
Uwaga - poszukujemy pracowników:

Bank Spółdzielczy w Tarczynie zatrudni:

  • kasjera-dysponenta
  • pracownika do działu finansowo-księgowego

 Aplikacje prosimy składać w Centrali Banku Spółdzielczego w Tarczynie lub na adres e-mail: info@bstarczyn.pl

 

Mechanizm podzielonej płatności - Split Payment
Mechanizm podzielonej płatności - Split Payment

Informacje podstawowe

Rachunek VAT jest automatycznie tworzony przez Bank Spółdzielczy w Tarczynie do każdego rachunku rozliczeniowego bieżącego. Dzięki temu posiadacz rachunku może wykonywać oraz odbierać płatności w mechanizmie podzielonej płatności (Split Payment).

Szczegóły oferty

Rachunek VAT prowadzony jest wyłącznie w PLN. Otwarcie rachunku następuje automatycznie po uruchomieniu rachunku bieżącego przez podmiot prawny (tj. np. osobę fizyczną prowadzącą działalność, rolnika, spółkę, spółdzielnię, jednostkę samorządu terytorialnego itd.)

  • Wszystkie operacje dokonywane na rachunku VAT są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych.
  • Do rachunku VAT nie są udostępniane instrumenty płatnicze w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych (np. karty debetowe).
  • Rachunek VAT jest udostępniony w bankowości elektronicznej jedynie z dostępem pasywnym. To oznacza, że przelewy z rachunku VAT mogą być realizowane wyłącznie za pośrednictwem rachunku bieżącego.

Środki na rachunku można wykorzystywać w formie przelewów elektronicznych wyłącznie w celu:

  1. Zapłaty podatku do Urzędu Skarbowego
  2. Zapłaty kwoty VAT przy płatności za fakturę od kontrahenta.

Oprocentowanie i opłaty

Rachunek VAT nie jest oprocentowany, a jego prowadzenie jest bezpłatne.

Nowa Bankowość Internetowa BS Tarczyn
Nowa Bankowość Internetowa BS Tarczyn

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż Bankowość Internetowa CUI z której dotychczas Państwo korzystali od dnia 16.04.2018 dostępna jest już tylko jako archiwum do podglądu Historii operacji. Logowanie do tego systemu pozostaje bez zmian czyli za pomocą Identyfikatora/Hasło+Token RSA. Można się do niej zalogować poprzez naszą stronę www.bstarczyn.pl i żółty skrót: Bankowość Internetowa CUI – Archiwum  lub bezpośredni adres: https://bank.cui.pl/tarczyn.

Aby zacząć korzystać z naszego nowego systemu Bankowości Internetowej IB należy zgłosić się do Centrali Banku w Tarczynie po Login i Hasło Startowe oraz podać swój numer telefonu komórkowego na który będą przychodziły do Państwa Kody Autoryzacyjne (SMSy) z Banku. Po odbiorze Loginu i Hasła aby wejść do nowej Bankowość Internetowej trzeba odwiedzić naszą stronę informacyjną www.bstarczyn.pl i kliknąć biały skrót -   Bankowość Internetowa  . Zalecamy jednak aby logować się do nowej Bankowości Internetowej poprzez bezpośredni adres https://ib.bstarczyn.pl/ . W celu logowania należy użyć Loginu i nowego hasła startowego, który otrzymali Państwo z Banku. Następnie trzeba ustawić swoje hasło (minimum 8 znaków, jedna litera duża, jedna litera mała i cyfra).

Instrukcje użytkowników systemu znajdują się w zakładce Dokumenty do Pobrania.