Kredyt mieszkaniowy
marża od 2%

zobacz szczegóły

Aktualności

Nowa Bankowość Internetowa BS Tarczyn
Nowa Bankowość Internetowa BS Tarczyn

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż Bankowość Internetowa CUI z której dotychczas Państwo korzystali od dnia 16.04.2018 dostępna jest już tylko jako archiwum do podglądu Historii operacji. Logowanie do tego systemu pozostaje bez zmian czyli za pomocą Identyfikatora/Hasło+Token RSA. Można się do niej zalogować poprzez naszą stronę www.bstarczyn.pl i żółty skrót: Bankowość Internetowa CUI – Archiwum  lub bezpośredni adres: https://bank.cui.pl/tarczyn.

Aby zacząć korzystać z naszego nowego systemu Bankowości Internetowej IB należy zgłosić się do Centrali Banku w Tarczynie po Login i Hasło Startowe oraz podać swój numer telefonu komórkowego na który będą przychodziły do Państwa Kody Autoryzacyjne (SMSy) z Banku. Po odbiorze Loginu i Hasła aby wejść do nowej Bankowość Internetowej trzeba odwiedzić naszą stronę informacyjną www.bstarczyn.pl i kliknąć biały skrót -   Bankowość Internetowa  . Zalecamy jednak aby logować się do nowej Bankowości Internetowej poprzez bezpośredni adres https://ib.bstarczyn.pl/ . W celu logowania należy użyć Loginu i nowego hasła startowego, który otrzymali Państwo z Banku. Następnie trzeba ustawić swoje hasło (minimum 8 znaków, jedna litera duża, jedna litera mała i cyfra).

Instrukcje użytkowników systemu znajdują się w zakładce Dokumenty do Pobrania.

Problemy z logowaniem do CUI - Archiwum
Problemy z logowaniem do CUI - Archiwum

Instrukcja ustalenia nowego hasała po restarcie Tokena RSA do Archiwalnego Systemu Bankowości Internetowej CUI

1. Logujemy się na adres https://bank.cui.pl/tarczyn (adres należy wpisać bezpośrednio do przeglądarki) lub na adres www.bstarczyn.pl Menu: Logowanie do Bankowości Internetowej SBI

2.  Po uruchomieniu aplikacji zostaje wyświetlone okno autoryzacji

3.  W polu „Identyfikator użytkownika” wpisujemy nazwę użytkownika nadaną przez Bank (6   znaków Txxxxx).  W   przypadku identyfikatora nie ma znaczenia wielkość wprowadzanych znaków. Zatwierdzamy przyciskiem „Dalej”

4. W polu „Klucz” wpisujemy tylko aktualne wskazanie tokena (6 cyfr) . Następnie po zatwierdzeniu system prosi o ustalenie hasła.

4. W odpowiednie pola wpisujemy dwa razy ten sam stały człon hasła i zatwierdzamy. Uwaga !!! nie wpisujemy cyfr z Tokena tylko sam stały człon hasła. Hasło powinnoo zawierać od 4 do 8 znaków bez cyfer.

5. Następnie czekamy na zmianę cyfr na Tokenie RSA, wpisyjemy nowy numer i zatwierdzamy.

6. Po poprawnym zalogowaniu do systemu nowe hasło zostaje zapisane.

7. Po ustaleniu hasła logujemy sie już normalnie czyli w polu klucz wpisujemy Hasło+Wskazanie Tokena RSA

  PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

e-Składka – proste płatności z ZUS
e-Składka – proste płatności z ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek. Jeśli będziesz miał w 2018 r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie. Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka